ÚvodSlovníček › Ostění okna, dveří

Ostění okna, dveří

Červeně vyznačeno ostění u velkého dřevěného okna na chodbě starého domu.

Foto: červeně vyznačeno ostění u velkého dřevěného okna na chodbě starého domu.

Ostění okna (případně dveří) představuje postranní plochu otvoru ve stěně, tzv. špaletě (od toho patrně i název „ostění“ / „okolo stěn“). Ostění může být rovné, šikmé nebo zalomené.

Šikmé ostění

Šikmé ostění je vidět například ve střílnách starých hradů, kde se prostor kuželovitě sbíhá do štěrbiny ve zdi, avšak není ukončen oknem. Níže na fotografiích vidíte šikmé ostění v současných domech. Šikmé ostění může na někoho působit esteticky nepatřičně, ale má dvě zásadní výhody. Do interiéru se díky němu dostane více světla a okno lze otevřít více, než u ostění rovného (díky zešikmení zdi má okno více prostoru).

Šikmé ostění

Šikmé ostění

Šikmé ostění

Zalomené ostění

Zalomené ostění je typické tím, že se v něm nachází „schodek“. Může vzniknout např. po vybourání kastlového okna a vsazení nového, pokud není ostění dodatečně upraveno, resp zarovnáno.

Zalomené ostění

Zalomené ostění

Rovné ostění

Rovné ostění je asi nejznámějším typem. Ostění v takovém případě svírá pravý úhel s plochou okna.

Rovné ostění