ÚvodSlovníček › Podložky a klínky pod okna

Podložky a klínky pod okna

Foto: Správně umístěná podložka, která nepřesahuje přes profil rámu.

Správně umístěná podložka, která nepřesahuje přes profil rámu.

K čemu podložky a klínky pod okny jsou?

Aby bylo možné okno usadit do zdi skutečně vodorovně a také účinně a trvale rozložit jeho váhu po celé délce, je často třeba využít několika podložek, kterými se vyrovná a podloží, ještě než dojde k uzavření připojovací spáry. Jedná se o plastové opěrné podložky. Montážní klínky pro změnu slouží k dočasnému vyrovnání okna do vodorovné polohy, než dojde k jeho pevnému uchycení.

Mnoho uživatelů jistě napadne otázka, zda tyto okenní podložky a klínky mohou zůstat na místě trvale nebo by měly být ještě během montáže odstraněny?

Podložky

Použití podložek pod okny je jasně definováno normou:

  1. Okenní podložka musí mít stejné a nebo lepší tepelné vlastnosti, než je materiál rámu okna.
  2. Tato podložka musí mít dostatečnou nosnost, aby převedla zatížení okna do stěny pod ní (jednoduše řečeno, aby se pod tíhou okna nezdeformovala).

Okno tedy lze postavit na zvláštní plastovou podložku dodanou výrobcem, případně na tvrdou dřevěnou podložku. Kov je sice pevný ale tepelně vodivý, takže nesplňuje hned první podmínku.

Kam se podložky umísťují?

Umístění podložek je rozhodující přenos svislého zatížení. Využití okenních podložek závisí na šířce a typu okna. U kratších oken do 1m se podkládá v rozích rámu. Otevíravé okno, musí být podloženo pod panty. Širší okna se pak podkládají ve třech nebo i více místech s tím, že maximální rozteč podložek nesmí být větší než 0,6m. U vícekřídlích oken se svislým sloupkem se podložky umisťují také pod tento sloupek. Podložky se často dávají i do stran okna a to proto, aby se neklopilo. Umístění podložek detailně řeší norma ČSN 74 6077.

Opěrné podložky nesmí přečnívat přes rovinu rámu a po zapěnění se neodstraňují, protože jsou nosné a přenášejí svislé zatížení. Po uzavření připojovací spáry páskou tak podložka není vidět.

Klínky

Účelem montážní klínků je dosáhnout při montáži správné výšky a umístění, tedy správné dočasné fixace okna, než je trvale upevněno. Tyto klínky po zapěnění v připojovací spáře zůstat nesmí a je třeba dbát na jejich odstranění. Pokud vidíte okno již po zednickém zapravení, těžko se dozvíte, co ve spáře vlastně zůstalo. Nicméně, pokud pod oknem trčí klín, připojovací spáru nelze ani uzavřít páskou, jak vyžaduje norma, a mnohdy by nešel ani připojit parapet. Nicméně skutečný problém je, pokud montážník nepoužije podložky, protože třeba spěchá, a okno postaví pouze na klínky, které poté skryje pod omítku. Takové okno se může časem zkřivit.

Kontrola

Důsledný majitel nemovitosti, který nemá stavební dozor, by měl okenní podložky a klínky při montáži zkontrolovat, protože na jejich umístění či případné absenci skutečně záleží. Okno, které není správně podloženo se může začít deformovat vlastní vahou. Jako vodítko Vám poslouží montážní norma ČSN 74 6077 a nebo často postačí, pokud Vám řemeslník alespoň důvěryhodně vysvětlí, proč jsou podložky právě tam, kam je umístil.

Foto: Špatně umístěná podložka, která přesahuje přes profil rámu (asi použita jen dočasně místo klínku).

Špatně umístěná podložka, která přesahuje přes profil rámu (asi použita jen dočasně místo klínku)

Foto: Starý dřevěný okenní profil – rozříznutý a použitý jako podložka. Není to právě ideální řešení, protože je těžké prokázat, že tento materiál splňuje vyžadovanou normu. Lepší je jistě použít podložky plastové.

Starý dřevěný okenní profil – rozříznutý a použitý jako podložka.

Foto: Odřezky vnitřního parapetu použité místo podložek. Takové oknu půjde špatně podezdít. Tyto "podložky" pravděpodobně nemají dostatečnou únosnost, takže budou nakonec odstraněny a okno zazděno "ve vzduchu", resp drženo jen šrouby, kotvami a pěnou.

Odřezky vnitřního parapetu použité místo podložek.

Foto: Okno a pod ním velká zející díra (2x): bohužel běžná praxe, kdy je okno osazeno a teprve poté dozděn otvor kolem něj či pod ním. Správný postup je opačný, tedy nejprv připravit správný otvor pro okno a pak osazovat, ovšem to vyžaduje nechat stavbu otevřenou nejméně jeden den, což přináší větší náklady a bezpečnostní rizika. Toto "rychlé" řešení však nesplňuje náležitou normu.

Okno a pod ním velká zející díra (2x): bohužel běžná praxe, kdy je okno osazeno a teprve poté dozděn otvor kolem něj či pod ním.

 

Okno a pod ním velká zející díra (2x): bohužel běžná praxe, kdy je okno osazeno a teprve poté dozděn otvor kolem něj či pod ním.

Foto: Výrazný klínek, který bude jistě na závěr rekonstrukce odstraněn.

Výrazný klínek, který bude jistě na závěr rekonstrukce odstraněn.

Foto: Jak je vidět, některé klínky zůstávají na očích coby důkaz fušerské práce již natrvalo.

Jak je vidět, některé klínky zůstávají na očích coby důkaz fušerské práce již natrvalo.