ÚvodSlovníček › Rekuperace

Rekuperace

Rekuperace je zpětné získávání tepla ze vzduchu, který odvádíme z místnosti či domu pryč. Rekuperace vzduchu slouží k úspoře energie. Pokud v chladných měsících větráte, tak oknem z místnosti vypouštíte nejen vydýchaný vzduch, ale s ním také cenné teplo. Je tedy zřejmé, že pokud se podaří nějakým systémem toto teplo z odváděného vzduchu zachytit a uchovat v místnosti, jedná se o energetickou úsporu.

Existují proto zařízení zvaná rekuperační výměníky. Rekuperační jednotka funguje tak, že čerstvý venkovní vzduch prochází soustavou kanálků z jedné strany. Z opačného směru pak sousedícími ale oddělenými kanálky proudí zase vzduch odpadní. Při rekuperaci vydýchaný vzduch předává přes stěny kanálků teplo čerstvému vzduchu ještě předtím, než tento vstoupí do místnosti. Vydýchaný odpadní vzduch tak jednoduše předehřívá venkovní přiváděný vzduch na vyšší teplotu, než jakou by se dostal do místnosti v případě, že byste jednoduše otevřeli okno a větrali klasickým způsobem.