ÚvodSlovníček › U - Součinitel prostupu tepla oknem a okenním rámem

U - Součinitel prostupu tepla oknem a okenním rámem

Písmenem U se označuje „součinitel prostupu tepla“, laicky řečeno schopnost okna nebo jeho části tepelně izolovat. Čím nižší je U, tím lepší má okno izolační schopnost. Jenže pozor, není U jako U, takže rozlišujeme několik jeho variant:

Uw

Uf

Ug

Při srovnání oken od jednotlivých výrobců tedy narazíte na informace jako je tato vzorová níže:

Propustnost tepla celého okna Uw = 0,76 W/m2K
(při zasklení trojsklem Ug = 0,5 W/m2K a použití profilu s tepelnou izolací Uf = 0,95 W/m2K)

Přičemž pouze parametr Uw pro Vás bude vodítkem při rozhodování, zda je to či ono okno lepší z hlediska tepelné izolace. Okno s Uw = 0,8 je lepší než okno s Uw = 0,9 atd.